Raahen Kukka ja Hautaustoimisto

Raahen vanhinta kukka- ja hautausalan palvelua jo vuodesta 1969

Surun kohdatessa


Hautausjärjestelyiden aloittamiseen kuuluu monia kysymyksiä ja asioita.
Tärkeimmät hoidettavat asiat tiivistetysti ennen hautausta ovat:

Hautauslupa
– luvan kirjoittaa rekisterinpitäjä 2-3 kappaleena riippuen hautaustavasta.

Hautauspaikka
– uusi hauta tai vanha sukuhauta, tilattava haudanavaus
– kivensiirto, jos on kyse vanhasta hautapaikasta

Hautauskutsut
– kutsuttavat
– teksti, painatus
– postitus

Siunaus- ja muistotilaisuus
– aika ja paikka
– pappi tai muu puhuja
– ohjelma

Kukat
– kappelin tai kirkon koristelu
– arkkulaite
– henkilökohtaiset kukkalaitteet

Kysykää meiltä näistä tai muista hautausjärjestelyihin liittyvistä asioista.
Voitte käydä noutamassa tähän sivuun perustuvan muistilistan hautausjärjestelyitä varten.